Villaolja – eldningsolja för uppvärmning

Det finns flera olika kvaliteter inom kategorin eldningsolja för uppvärmning, närmare bestämt sju stycken. Den som i dagligt tal kallas villaolja heter egentligen eldningsolja klass 1. Villaolja har egenskaper som gör att den passar att använda som energikälla i småhus. Den är lättflytande och kan förvaras i tank, utomhus eller inomhus utan vidare installationer. Eldningsolja klass 2 till 7 är tjockflytande och måste förses med förvärmning av olika slag för att fungera i en installation vilket gör dessa oljor mindre lämpliga att använda i småhus. Dessa är närmast avsedda för industri och sjöfart.

Villaolja har en något lägre energiinnehåll än de övriga klasserna men i gengäld innebär den mindre miljöpåverkan genom utsläpp av förbränningsgaser. De tjocka oljor som används inom industrin kräver avancerade anläggningar med olika filter för förbränningsgaserna för att minska den negativa miljöpåverkan som annars skulle uppstå.

Oljeeldning är fortfarande ett bra uppvärmningsalternativ för småhus, även om många andra uppvärmningsalternativ har tillkommit på senare år. Energiinnehållet i villaolja är högt och en väl intrimmad oljepanna har en hög verkningsgrad vilket ger en god värmeekonomi. En stor fördel är att lagringen av villaolja tar liten plats i jämförelse med pellets eller briketter. En oljepanna ger också en mycket lättskött värmeanläggning.