Rekonditionering av fönster och fasadglas

Vi har utvecklat en ny metod att avlägsna kalkrinningar och andra typer av beläggningar på glas.

Många kalkrinningar och beläggningar härstammar från urlakningar eller stänk av betong i samband med byggnation. Här nedan visar vi några exempel.

Fastighet i Solna som under produktionen drabbats av kalkrinningar. Bilden till höger visar delresultatet av vår polering.

Miljön vid t.ex. järnvägar och flygplatser kan också påverka fönstren med olika former av beläggningar.

Äldre betongkonstruktioner och fasader kan i samband med t.ex regn fälla ut bl.a kalk som angriper glasen. Det kan då vara dags för en ordentlig fasadrenovering. Om detta tillåts pågå under en längre tid kan angreppen vara ganska besvärliga att få bort, men vår metod fungerar likafullt.

NYHET: Tester har visat att även munblåsta fönster från t.ex. kyrkor går att rekonditionera med gott resultat.