Vinkelstål

Vinkelstål, är tack vare sin vinkelformade profil, mycket användningsbar inom många olika områden. Till exempel som konstruktionsstål i olika konstruktioner såsom konsoler, beslag, ram- och fackverk.

Vinkelstål finns i olika storlekar

Vinkelstål finns med lika sidor eller med olika sidor. Vinkelstål finns i olika storlekar och i olika typer av behandlat material, så som rostfritt stål, obehandlat stål, varmförzinkat stål med mera. Vilken man väljer beror på var och i vilken miljö vinkelstålet ska användas. Obehandlat stål fungerar bra i en torr inomhus miljö, men ska den användas i ute miljö och kanske i en tuff kemisk miljö med stor risk för korrosion, ska man välja ett behandlat stål. Till exempel rostfritt eller varmförzinkat stål. Varmförzinkat stål tål en extrem miljö och korrigerar mycket långsamt.

Kombinationen av järn och kol

Stål är en produkt man får genom att kombinera järn och kol. När man har utvunnit järn ur järnmalmen, tillsätts kol, för att stabilisera järnstrukturen och göra den mer hård och flexibel. Desto mer kol man lägger till, desto hårdare och starkare blir stålet, men även mer sprött. För att få kallas stål, måste järnet innehålla minst 0.4 % kol.