Fönsterbyte

Fönstren är den del som sägs vara husets ögon. Det är här som ljus kommer in och här som de som bor inom bostadens väggar kan blicka ut och ta del av sin omgivning. Tyvärr kan fönstren i ett hus också orsaka en hel del besvär. Icke täta och dragiga fönster är inte bara orsaken till ett kallt och ogästvänligt hus, utan kan också vara orsaken till väldigt hög energikonsumtion.

Energikostnader

Gamla och otäta fönster som inte håller standarden är ofta en bidragande orsak till skenande energikostnader. Genom otäta fönster smiter värmen ut och kylan in. Det kalla draget kan påverka element och radiatorer som finns i nära anslutning till det dragiga fönstret. Kalla temperaturer gör att elementet ökar värmeutsläppet trots att den egentliga temperaturen inte avspeglas korrekt. Ökat värmeutsläpp leder naturligtvis också till ökade kostnader i form av räkningar för el-, olje- eller andra värmekällor. Dessutom kan den överdrivna värmeutsöndringen leda till att klimatet i bostaden blir outhärdligt då det blir alldeles för varmt, och det helt i onödan.

Professionell firma

För att undvika detta problem kan man välja att täta fönstren på olika sätt. Man kan även välja att byta ut dem. Att byta fönster innebär ett omfattande arbete och en hel del kostnader men med hjälp av en professionell firma brukar bytet inte orsaka alltför stora besvär. Ett fönsterbyte kräver både kompetens och rätt sorts verktyg. Det kan till och med vara billigare att anlita firma för jobbet än att köpa på sig en egen arsenal av Makita elhandverktyg. Utnyttjar man dessutom de skatteavdrag som finns tillgängliga för bostadsägare, såsom ROT-avdraget, kan det faktiskt vara så att bytet lönar sig i slutändan. Minskad energikonsumtion innebär ett minskat underhåll och dessutom mindre utgifter för uppvärmning av bostaden. Väljer man att helt byta fönster kan man med dagens moderna teknik satsa på helt andra saker då utvecklingen gått framåt. Numera finns det till exempel klimatfönster som är designade från grunden för att utstå påverkan både utifrån och inifrån.