El & tele

När det gäller att anlita elektriker för diverse elinstallationer finns en del råd som Elsäkerhetsverkets föreskriver att var och en bör tänka på.

  • Anlita inte vem som helst
  • Ta in offert från olika företag
  • Kontrollera referenser

Se noggrant till att den som anlitas är behörig elinstallatör. Denne skall kunna förete ett behörighetsnummer vilket kan kontrolleras hos Elsäkerhetsverket.

  • Upprätta ett skriftligt avtal över vad som skall utföras
  • Se till att det efter avslutat arbete upprättas ett dokument där arbetet godkänns
  • Skickliga yrkesmän finns att tillgå

Allt detta är mycket viktigt då det är bostadsägaren som personligen bär ansvar för att elinstallationerna är säkert utförda. Som husägare borde arbetet även generera rätt till skattereduktion, så kallat ROT-avdrag. Arbeten med ny- eller omdragning av ledningar är i dag en av de största anledningar till att svenskar anlitar hantverkare. Detta kan innebära att lycksökare försöker få in en fot då det finns gott om arbeten. Men säkerligen finns det grannar eller vänner och bekanta som kan rekommendera en pålitlig yrkesman.

Man kan få utföra, men bör man?

Utan behörighet kan man få utföra byte av elkopplare samt anslutningsdon gällande maximalt 16 A och 400 V. Även anslutning med armatur för lyse kan få ske under förutsättning att personen i fråga verkligen vet vad som gäller och har grundläggande kunskap. För alla andra elarbeten krävs att en behörig elektriker anlitas, vilket således i stort sett gäller allt. Även om man inte direkt har ett arbete som skall utföras kan det vara en god idé att kontrollera ledningar och säkringsskåp med jämna mellanrum. Den som skall tillträda en ny villa exempelvis bör även i detta fall se till att behörig elektriker kollar allting innan överlåtelsen stadfästs. Det är alltid bäst att vara på den säkra sidan, speciellt när det gäller elektricitet.