Dörrbyte

Alla som äger en bostad vet att det innebär en hel del underhåll. Detta underhåll kan ta sig olika uttryck och innebära olika saker. En del av underhållet som tyvärr ofta förbises är bostadens dörrar. Många renoverar, inreder och fixar i sin bostad men glömmer helt bort ytterdörren och den påverkan dennas skick kan ha på boendet och livskvaliteten.

Inbrottsskydd

Ytterdörren är en viktig del i varje hem. Inte nog med att den utgör det första intrycket som varje besökare får när den anländer till en bostad, det finns även en hel del praktiska egenskaper som gör det värt mödan att överväga ett dörrbyte. Först och främst utgör ytterdörren ett skydd, både när man befinner sig i bostaden och när man inte gör det. En dörr måste ha ett riktigt bra inbrottsskydd. Helst ska det finnas dubbla lås, eller snarare ett kombinationslås. Detta innebär att det finns både ett tillhållarlås och en cylinder. Ett kombinationslås av den här typen kan inte dyrkas upp av obehöriga personer.

Modern säkerhetsdörr

En bra ytterdörr kan ha andra fördelar än bara säkerhetsaspekter. En väldigt viktig, och avgörande faktor, är att en riktigt bra dörr kan dämpa ljud och andra störningsmoment utifrån och göra boendemiljön till en mycket mer behaglig och trevlig plats. En modern säkerhetsdörr är ofta ljudisolerad och installeras på ett helt annat sätt än äldre tiders dörrar. Denna lilla grej kan göra en helt oerhörd skillnad och enbart detta kan vara en fullgod anledning att faktiskt genomföra det där bytet av dörr, även om det kan kosta en del.

Man ska också komma ihåg att en ytterdörr, oavsett hur effektiv och säker den än är, inte gör någon skillnad om resten av huset inte är skyddat på samma sätt. Man måste se till att fönster och balkong- och altandörrar också har det rätta skyddet.