Olika typer av byggbodar

Byggbodar är en utmärkt lösning för dig som vill hyra tillfälliga lokaler till industrin, byggföretag eller den offentliga sektorn. Bodarna placeras främst vid byggen och ger personalen en trivsam miljö på arbetsplatsen. Byggbodar håller lika hög standard som permanenta lokaler och är en miljö som personalen kommer att trivas i. Bodarna anpassas efter dina behov och kan till exempel fungera som en lokal för konferenser, kontoret eller en plats för personalen att fika eller byta om.

Nedan följer några exempel på olika bodar som finns att välja på:

  • Bostadsbodar. Bostadsbodar fungerar som ett tillfälligt boende. Dessa kan ha toalett, dusch och kök eller enbart innehålla sovplatser beroende på ert behov.
  • Kök och pentrybodar. Dessa bodar placeras ofta vid byggen för att förse byggarbetarna med enklare köksenheter.
  • Konferensbodar. Konferensbodar ger en plats för möten och de kan i princip göras hur stora som helst. Möbler till utrymmet går också oftast att hyra in.
  • Kontorsbodar. Bodar för kontor används oftast när det befintliga kontoret måste renoveras eller byggas om. Dessa bodar kan kopplas direkt till den befintliga byggnaden eller vara fristående.
  • Personalbodar. Personalbodar förser personalen med tillfälligt utrymme. De kan anpassas efter dina behov och ändamål.
  • Matsal. Bodar kan även användas som matsal vid arbetsplatsen. I dessa fall utrustas bodarna med mikrovågsugn och kylskåp.
  • Toalett och dusch. Bodar för toalett och dusch kommer i en mängd olika varianter. De kan exempelvis vara dockningsbara eller icke dockningsbara, komma med toalett samt dusch eller enbart toalett.
  • Lågenergibodar. Lågenergibodar är ett utmärkt alternativ för att minska elkostnaderna på arbetsplatsen. De håller hög kvalitet och uppfyller ökade krav för bättre miljö. Lågenergibodarna har god ventilering och isolering samt energieffektiva fönster för att göra dem så energisnåla som möjligt.

Byggbodar erbjuder en flexibel lösning som passar för många olika ändamål. Det är också bra att du har möjlighet att hyra dem fullt möblerade så att du kan börja använda dem direkt.